Over NIVO Academie

Ontwikkeling

Door de leerstof vanuit de praktijkervaring aan te bieden, kunnen de deelnemers het in de praktijk ook makkelijker zelf uitvoeren. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen, waardoor ook een proactieve werkhouding ontstaat.

Alle opleidingsresultaten worden gemonitord binnen de NIVO Academie. Deelnemers met een bovengemiddelde score kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor het NIVO Ontwikkelingsprogramma. Voor hen wordt via NIVO een Persoonlijk Ontwikkelingsprogramma opgesteld.

Samenwerken

Samenwerken is de basis van succes. Door de juiste aandacht voor de persoon en voor elkaar, voelen mensen zich gehoord. Iedereen telt mee. Zo roosteren we bijvoorbeeld via de academie een extra les in als een medewerker bij NIVO door een taalbarrière het werk onvoldoende kan uitvoeren. Door aandacht te hebben voor het individu kunnen we beter samenwerken.

Het is een bewuste keuze van NIVO om de eigen medewerkers door een erkend opleidingsinstituut op te leiden tot vakdocenten. De opleiders van de NIVO Academie hebben hierdoor kennis van de theorie, de praktijk en de schoonmaakbranche. De vertaalslag van de opleiding naar de werkvloer is daarmee snel gemaakt.

Communicatie

Een goede beleving van het schoonmaakvak staat of valt met goede communicatie. Wij geloven in korte lijnen en heldere instructies. Binnen de NIVO Academie geven we les in begrijpelijke taal met duidelijke aanwijzingen over het onderdeel dat aan de orde is. Zo werkt het ook in de praktijk.

De speerpunten van de praktijkgerichte opleidingen zijn: Het op de juiste manier gebruiken van je lichaam tijdens het werk, het op de juiste manier gebruiken van de schoonmaakmaterialen en het werken in een logische volgorde. Door de deelnemers al tijdens de opleiding kennis te laten maken met deze facetten, zijn de meeste deelnemers na het diploma snel inzetbaar. Dit verkort de inwerktijd en biedt opdrachtgevers snel resultaat. Deelnemers leren hoe zij hun werk goed en ergonomisch kunnen uitvoeren, maar ook hoe zij in hun werkomgeving communiceren met anderen.

Vitaliteit

Schoonmaken is fysiek zwaar werk. Dit brengt met regelmaat gezondheidsklachten en ziekteverzuim met zich mee. Medewerkers die in de juiste houding werken en het materiaal op de juiste manier toepassen krijgen minder vaak gezondheidsklachten. Vitaliteit is een belangrijk onderdeel van elke opleiding binnen de academie.

Vitale medewerkers die plezier hebben in hun werk staan centraal bij de academie. Onze opleiders geven goede instructies over Arbo-verantwoord werken.

Voor medewerkers van NIVO die een opleiding volgen bij de NIVO academie geldt, dat NIVO als aanvulling op de kwaliteit en arbeidsomstandigheden haar medewerkers tools aanbiedt om de persoonlijke vitaliteit te verbeteren. Door ‘eigen’ opleiders van NIVO in te zetten, heeft deze aanpak ook een positieve uitwerking op de kwaliteit bij de academie.